INDY

A True Blue Indy

Foto: Sofia Olsson
Foto: Sofia Olsson

Meriter

Känd mental status

GK mentaltest

Uppflyttad till lydnadsklass 1

Godkänd appellklasss spår

Very good

Hälsa

HD A, ED u.a. 

Foto: Sofia Olsson
Foto: Sofia Olsson