WILDE

All About Yellow

KORAD

Foto: Sofia Olsson
Foto: Sofia Olsson

Meriter

Känd mental status

GK mentaltest

GK exteiörbeskrivning

Uppflyttad till lydnadsklass 2

Hälsa

HD B och ED u.a.

Rygg u.a.

Kroksvans


Foto: Sofia Olsson
Foto: Sofia Olsson