WILDE

All About Yellow

Foto: Sofia Olsson
Foto: Sofia Olsson

Meriter

Känd mental status

Uppflyttad till lydnadsklass 1

Hälsa

HD B och ED u.a.

Rygg u.a.

Kroksvans


Foto: Sofia Olsson
Foto: Sofia Olsson